Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Tatarasti, judetul Bacau 25-08-2020
42 / 2020 privind aprobarea contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Unitatea administrativ teritorială Comuna Tatarasti si Unitatea administrativ-teritorială Județul Bacău, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 25-08-2020
41 / 2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire aferente concesionării unui unei suprafete de teren ce se află în domeniul privat al comunei Tatarasti, în vederea construirii unei locuinte unifamiliale, înscris în cartea funciară nr. 61567 25-08-2020
40 / 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tatarasti, pentru a face parte din Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Cornii de Sus pentru anul scolar 2020-2021 25-08-2020
39 / 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tatarasti, pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea si Asigurare a Calitatii, la Scoala Gimnaziala Cornii de Sus pentru anul scolar 2020-2021 25-08-2020
38 / 2020 privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău 25-08-2020
37 / 2020 privind aprobarea implementării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Tătătrăști, județul Bacău” 27-07-2020
36 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Tătărăști, județul Bacău 27-07-2020
35 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri sătești în localitatea Giurgeni și localitatea Tătărăști, comuna Tătărăști, județul Bacău” 27-07-2020
34 / 2020 privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei Tătărăști ainvestiției „Construire Bază Sportivă,comuna Tătărăști, jud. Bacău” 27-07-2020
33 / 2020 privind aprobarea investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Tătărăști, jud. Bacău” 27-07-2020
32 / 2020 privind aprobarea Raportului primarului pe anul 2019 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Tătărăști 27-07-2020
31 / 2020 privind însușirea propunerii de concesionare a unei suprafețe de teren ce se află în domeniul privat al comunei Tătărăști, în vederea construirii unei locuințe unifamiliale 27-07-2020
30 / 2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire aferente concesionării unei suprafețe de teren ce se află în domeniul public al comunei Tătărăști, în vederea construirii unei hale utilaje și depozit de cereale, înscris în cartea funciară nr.61519 27-07-2020
29 / 2020 privind insusirea propunerii de concesionare a unei suprafete de teren ce se află în domeniul public al comunei Tatarasti, în vederea construirii unei hale utilaje și depozit de cereale 30-06-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Recomandări Coronavirus