Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2020 privind alegerea preşedintelui şedinţei Consiliului Local Tataraşti pentru perioada iunie 2020 – august 2020 28-05-2020
24 / 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Tătărăști în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului 21/2002 28-05-2020
23 / 2020 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Tătărăști, jud. Bacău pe anul 2019 28-05-2020
22 / 2020 rivind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Tatarasti aferent excedentului financiar al anului 2019, in suma de 300.000 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in anul 2020 29-04-2020
21 / 2020 privind modificarea şi completarea listei de investitii pe anul 2020 aprobata prin anexa nr.2 a H.C.L. nr. 9/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tatarasti pe anul 2020 29-04-2020
20 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Tatarasti, judetul Bacau 29-04-2020
19 / 2020 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al comunei Tataraşti la finanţarea activităţii de protectie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pe anul 2020 29-04-2020
18 / 2020 pentru aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2020 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB 29-04-2020
17 / 2020 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 29-04-2020
16 / 2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic si personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul in localitatea unde isi desfasoara activitatea 29-04-2020
15 / 2020 privind aprobarea devizului general actualizat, in conformitate cu prevederile art.71 alin.1 din OUG nr.114/2018 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie „Reabilitare Corpuri Scoala Gimnaziala Cornii de Sus, comuna Tatarasti, judetul Bacau” 28-02-2020
14 / 2020 privind aprobarea devizului general actualizat, in conformitate cu prevederile art.71 alin.1 din OUG nr.114/2018 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie „Reabilitare si extindere gradinita cu program normal Cornii de Sus, comuna Tatarasti, judetul Bacau” 28-02-2020
13 / 2020 privind aprobarea închirierii prin atribuire directa a pajistilor disponibile aflate in proprietatea privata a comunei Tatarasti 28-02-2020
12 / 2020 privind alegerea preşedintelui şedinţei Consiliului Local Tataraşti pentru perioada martie 2020 – mai 2020 16-02-2020
11 / 2020 privind utilizarea drumurilor comunale si de exploatare ce apartin domeniului public si privat al UAT Tatarasti de catre S.C ORANGE ROMANIA SA reprezentata de SC PROTELCO SA CAMPINA, pentru obietivul ,, Instalare fibra optica Orange site BA 0430 (Tutu)-site BA 0030(Scarisoara) traseu pe teritoriul judetului Bacau 16-02-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Recomandări Coronavirus