Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 31-05-2021
23 / 2021 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr.57/28.12.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate în anul școlar 2020 - 2021 31-05-2021
22 / 2021 privind dezlipirea imobilului-teren pășuni aparținând domeniului privat al comunei Tătărăști, județul Bacău, identificat cu numărul cadastral 61326 înscris în cartea Financiară nr.61326 31-05-2021
21 / 2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al comunei Tătărăști aferent excedentului financiar al anului 2020, în sumă de 800.000 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2021 31-05-2021
20 / 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Tătărăști, județul Bacău pentru anul 2021 31-05-2021
19 / 2021 privind alegerea președintelui ședințelor Consiliului Local Tătărăști pentru perioada mai 2021 - iulie 2021 20-04-2021
18 / 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Tătărăști, județul Bacău, pentru anul 2021 20-04-2021
17 / 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a personalului didactic și personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul în localitatea unde îți desfășoară activitatea 20-04-2021
16 / 2021 privind aprobarea contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Unitatea administrativ-teritorială Comuna Tătărăști și Unitatea administrativ teritorială Județul Bacău, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 31-03-2021
15 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Tătărăști, jud. Bacău 31-03-2021
14 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Tătărăști, jud. Bacău 31-03-2021
13 / 2021 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.9/22.02.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor disponibile aflate în propietatea privată a comunei Tătărăști 31-03-2021
12 / 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a personalului didactic și personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul în localitatea unde își desfășoară activitatea 31-03-2021
11 / 2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Tătărăști în conformitate cu dispozițiile ordonanței Guvernului nr.21/2002 31-03-2021
10 / 2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătărăști județul Bacău 22-02-2021
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Recomandări Coronavirus