Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tătărăști județul Bacău 22-02-2021
9 / 2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor disponibile aflate în propietatea privată a comunei Tătărăști 22-02-2021
8 / 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții privind aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătărăști 22-02-2021
7 / 2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Tătărăști a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tătărăști 26-01-2021
6 / 2021 privind alegerea președintelui ședințelor Consiliului Local Tătărăști pentru perioada februarie - aprilie 2021 26-01-2021
5 / 2021 privind înființarea unui post contractual și de aprobare a organigramei și a statului de funcții privind aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătărăști 26-01-2021
4 / 2021 privind aprobarea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele, autovehiculele, utilajele și motoutilajele din dotarea primăriei comunei Tătărăști, jud. Bacău, pentru anul 2021 26-01-2021
3 / 2021 privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 decătre persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 26-01-2021
2 / 2021 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021 - 2022, a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul unității administrativ teritoriale Tătărăști 08-01-2021
1 / 2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 08-01-2021
60 / 2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Tătărăști, jud. Bacău a unui teren curti construcții în suprafață de 3719 mp 28-12-2020
59 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Tătărăști, jud. Bacău 28-12-2020
58 / 2020 privind scutirea plății impozitului pe teren pentru S.C Compania Regională de Apă Bacău SA 28-12-2020
57 / 2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate în anul școlar 2020 - 2021 28-12-2020
56 / 2020 privind stabilirea impozitelor ;i taxelor locale, precum ;i a taxelor speciale, pe anul 2021 28-12-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Recomandări Coronavirus