Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2018 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu are domiciliul in localitatea unde isi desfasoara activitatea. 14-05-2018
28 / 2018 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al comunei Tataraşti la finanţarea activităţii de protectie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pe anul 2018 24-04-2018
27 / 2018 privind insusirea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public si privat al U.A.T. comuna Tatarasti, pentru anul 2017 24-04-2018
26 / 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Tătărăşti, judeţul Bacau pe trimestrul I din anul 2018 24-04-2018
25 / 2018 privind rectificarea H.C.L nr.75/27.12.2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018 - 2019, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul unitatii administrativ teritoriale Tatarasti 22-03-2018
24 / 2018 Privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 aprilie 2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarasti 22-03-2018
23 / 2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 22-03-2018
22 / 2018 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu are domiciliul in localitatea unde isi desfasoara activitatea. 22-03-2018
21 / 2018 pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 22-03-2018
18 / 2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ,, Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Cornii de Sus, comuna Tatarasti, judetul Bacau’’ 19-02-2018
17 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului ,,Reabilitare corpuri Scoala Gimnaziala Cornii de Sus, comuna Tatarasti, judetul Bacau’’. 19-02-2018
16 / 2018 privind stabilirea Prioritatilor – Obiectivelor - Planului de Actiuni privind Dezvoltarea Economico-Sociala pe anul 2018. 19-02-2018
15 / 2018 privind aprobarea închirierii pajistilor comunale disponibile apartinand domeniului privat al comunei Tatarasti” 19-02-2018
14 / 2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tatarasti, judeţul Bacau, pe anul 2018 19-02-2018
13 / 2018 privind acordarea in anul 2018 unor ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate, datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, beneficiarilor Legii nr.416/2001 precum si pentru cazurile sociale deosebite 19-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează