Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Anunț licitație publică pentru concesionarea unei suprafete de teren
2020-08-14 15:20:00

1. U.AT.Comuna Tătărăști cu sediul în localitatea Tătărăști,  CUI 4353021, Tel. 0234 286 510 Fax. 0234 286 630 e- mail primariatatarasti@yahoo.com, organizează în data de 17.09.2020 licitație publică pentru concesionarea unei suprafete de teren in suprafata de 2500 mp ce se află în domeniul public al comunei Tatarasti,

 

2. Informații generale

Obiectul concesiunii  un teren in suprafata de 2500 mp ce se află în domeniul public al comunei Tătărasti, înscris în cartea funciară nr. 61519. Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tatarasti nr 30/27.07.2020 si contine:

 

3. Informații privind documentația de atribuire:

3.1. modalitatea sau modalitățile prin care personale interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul UAT Comuna Tatarasti situat in localitatea Tatarasti judetul Bacau sau pe sit-ul UAT Comuna Tatarasti www.comunatatarasti.ro

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment urbanism

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor   09.09.2020 ora 15.

4. Informații privind ofertele:

          4.1. Data si ora limită de depunere a ofertelor:_16.09.2020,ora 10

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:Primaria Tatarasti cu sediul în localitatea Tătărăști,

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.09.2020,ora 12 Primaria Tatarasti cu sediul în localitatea Tătărăști, judetul Bacau.

6.Denumirea, adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de contencios administrativ a Tribunalului Bacău.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:14.08.2020

8. . Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 01.10.2020

 

 

Primar,

                                                           Tabacaru Petru         

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Recomandări Coronavirus