Nr. Data Conținut Fișier Anexă
22 26/04/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Tătărăști, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Tătărăști, județul Bacău

Descarcă

21 26/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015

Descarcă

20 26/04/2022 [Caracter normativ] privind alegerea preşedintelui şedinţelor Consiliului Local Tataraşti pentru perioada mai 2022 – iulie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea preşedintelui şedinţelor Consiliului Local Tataraşti pentru perioada mai 2022 – iulie 2022

Descarcă

19 26/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Tătărăşti, judeţul Bacau pe anul 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Tătărăşti, judeţul Bacau pe anul 2021

Descarcă

18 28/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea implementării obiectivului de investiții: “DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE CORBASCA, PÂNCESTI, TĂTĂRĂȘTI JUDETUL BACĂU’’ Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea implementării obiectivului de investiții: “DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE CORBASCA, PÂNCESTI, TĂTĂRĂȘTI JUDETUL BACĂU’’

Descarcă

17 28/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Tatarasti aferent excedentului financiar al anului 2021, in suma de 600.000 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Tatarasti aferent excedentului financiar al anului 2021, in suma de 600.000 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in anul 2022

Descarcă

16 28/03/2022 [Caracter normativ] privind modificarea şi completarea listei de investitii pe anul 2022 aprobata prin anexa nr.2 a H.C.L. nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tatarasti pe anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea şi completarea listei de investitii pe anul 2022 aprobata prin anexa nr.2 a H.C.L. nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tatarasti pe anul 2022

Descarcă

15 28/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a
personalului didactic si personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul in localitatea unde isi desfasoara activitatea
Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a
personalului didactic si personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul in localitatea unde isi desfasoara activitatea

Descarcă

14 28/03/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Tatarasti, judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Tatarasti, judetul Bacau

Descarcă

13 28/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Raportului primarului pe anul 2021 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale Tatarasti Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Raportului primarului pe anul 2021 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale Tatarasti

Descarcă

12 28/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Tatarasti în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002
Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Tatarasti în
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002

Descarcă

11 10/02/2022 [Caracter normativ] privind: transformarea postului contractual vacant de muncitor calificat intr-un post vacant contractual de muncitor necalificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarasti Descarcă

[Caracter normativ] privind: transformarea postului contractual vacant de muncitor calificat intr-un post vacant contractual de muncitor necalificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tatarasti

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă