Nr. Data Conținut Fișier Anexă
31 29/05/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a personalului didactic și personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul în localitatea unde își desfășoară activitatea Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a personalului didactic și personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul în localitatea unde își desfășoară activitatea

Descarcă

30 29/05/2024 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al comunei Tătărăști, jud. Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al comunei Tătărăști, jud. Bacău

Descarcă

29 29/05/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Tătărăști, județul Bacău pentru anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Tătărăști, județul Bacău pentru anul 2023

Descarcă

28 26/04/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Tătărăști în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.21/2002 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea comunei Tătărăști în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.21/2002

Descarcă

27 26/04/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al comunei Tătărăști aferent excedentului financiar al anului 2023, în suma de 600.000 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al comunei Tătărăști aferent excedentului financiar al anului 2023, în suma de 600.000 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2024

Descarcă

26 26/04/2024 [Caracter normativ] privind modificarea și completarea listei de investiții pe anul 2024 aprobată prin anexa nr.2 a H.C.L. nr.14/2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tătărăști pe anul 2024 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea și completarea listei de investiții pe anul 2024 aprobată prin anexa nr.2 a H.C.L. nr.14/2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tătărăști pe anul 2024

Descarcă Descarcă

25 26/04/2024 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al comunei Tătărăști, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al comunei Tătărăști, județul Bacău

Descarcă Descarcă

24 26/04/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a personalului didactic și personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul în localitatea unde își desfășoară activitatea Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a personalului didactic și personalului didactic auxiliar care nu are domiciliul în localitatea unde își desfășoară activitatea

Descarcă

23 26/04/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui ședințelor Consiliului Local Tătărăști pentru perioada mai 2024-iulie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui ședințelor Consiliului Local Tătărăști pentru perioada mai 2024-iulie 2024

Descarcă

22 28/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere grădinița cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere grădinița cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău”

Descarcă Descarcă

21 28/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Înființare Sistem de canalizare, comuna Tătărăști, județul Bacău” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Înființare Sistem de canalizare, comuna Tătărăști, județul Bacău” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”

Descarcă Descarcă

20 28/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare – operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. Ecosud S.A. și actul adițional nr.8 la contractul de gestiunii serviciului de colectare și transport nr.180/2957/06.05.2015 încheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A. Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare – operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. Ecosud S.A. și actul adițional nr.8 la contractul de gestiunii serviciului de colectare și transport nr.180/2957/06.05.2015 încheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A.

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă