ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI POCU

Primaria Tătărăşti, cu sediul în localitatea Tătărăşti, str. Principala, comuna Tătărăşti, judeţul Bacău anunță recrutarea şi selecţia experţilor în cadrul proiectului „Spune da educației!”, POCU/74/6/18/106906 – şi organizează în data de 05.12.2018, orele 14:00, concursul pentru ocuparea pe durată determinată a următoarelor posturi de natură contractuală pe perioada determinata in afara organigramei:
 1post de Manager Proiect în cadrul proiectului „Spune da educației!”, POCU/74/6/18/106906;
 1 post de Expert GrupTinta în cadrul proiectului „Spune da educației!”, POCU/74/6/18/106906;

 

I. DESFĂŞURAEA EXAMENULUI

Dosarul de înscriere la examenul se depunere de către candidaţi în termen de 5 zile lucrătoare, de la data afişării anunţului pentru posturile vacante (26.11.2018 până pe 03.12.2018, la Sediul Primariei Tătărăști din Str. Principala, nr. FN, Tătărăști, județul Bacău, de luni până joi, între orele 8:00-16:30 ).
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Tătărăşti , județul Bacău , astfel :
1. Proba scrisă : 05.12.2018 ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Tătărăşti ;
2. Interviul: 07.12.2018 ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Tătărăşti ;

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
Candidații vor depune documentele la Sediul Primariei Tatarasti din Str. Principala, nr. FN, Tatarasti, judetul Bacau, până la data de 03.12.2018, ora 1630.
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.
Mai multe informații despre concurs se pot obține de pe site-ul Primariei Tatarasti, la sediul institutiei Primariei Tătărăști sau la telefon 0234.286.510.
Afișat astăzi 23.11.2018, la sediul Primariei Tatarasti din Str. Principala, nr. FN, Com. Tatarasti, judetul Bacau și pe pagina web a Primariei Tatarasti, la adresa https://comunatatarasti.ro/.


  Nume Data Fișier
ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI POCU 23/11/2018 Descarcă
BIBLIOGRAFIA 23/11/2018 Descarcă