INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ “CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ -BACĂU- DE 130 MW ȘI RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL 220/110 kV” Inițiator: UNION WIND S.R.L.


  Nume Data Fisier
Anunt PUZ Tatarasti 10/05/2022 Descarcă

PUBLICUL INTERESAT ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a planului

urbanistic zonal și să consulte documentația aferentă la sediul Primăriei comunei Tătărăști, județul Bacău,  în perioada 10.05.2022 – 17.05.2022, între orele: 08 – 13.00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Primar, Petru Tăbăcaru, din cadrul Primăriei comunei Tătărăști,  județul Bacău, telefon: 0234 283 614, e- mail: primariatatarasti@yahoo.com

Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat pe pagina de internet a Primăriei comunei Tătărăști, www.comunatatarasti.ro și la avizierul existent la sediul  Primăriei comunei Tătărăști, în perioada de la 18.05.2022, până la 21.05.2022.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

– etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare PUZ si RLU aferent;

– etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare pentru PUZ

și RLU aferent;

– etapa aprobării care include toate observațiile avizatorilor și care se supune

procedurii de transparență decizională PUZ si RLU.